Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych

W imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapraszamy absolwentów, studentów oraz doktorantów uczelni do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs jest skierowany do osób, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2024 r. obroniły swoje prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie. Zachęcamy do zgłaszania prac, które bezpośrednio dotykają tematyki ubezpieczeń społecznych i są napisane w języku polskim.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2024 roku. Prosimy o przesyłanie dokumentacji na adres e-mail: konkurs_zus@zus.pl, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi, a ich prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin oraz wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej instytucji.

Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.