21-szy Światowy kongres European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)

W dniach 24-27 maja 2023 w Katowicach odbył się 21-szy światowy kongres European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), na który zgłoszono ponad 1600 wystąpień w tym referaty, plakaty naukowe (tzw. postery), sympozja i wykłady akademickie. Zgłoszenia napłynęły z wielu krajów i kontynentów m.in. z Australii, Ameryki i Azji. Kongres po raz pierwszy miał miejsce w Polsce. Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych reprezentowała Pani dr Anna Skuzińska, członek stowarzyszony EAWOP. Pani Doktor wygłosiła referat pt. „Openness or closedness to experience – what protects better bullied employees mental health” oraz pełniła rolę recenzenta zgłoszonych wystąpień.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »