Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ dla AMiSNS! Nowe perspektywy dla studentów i kadry!

Z wielką przyjemnością informujemy wszystkich naszych studentów i członków kadry o zatwierdzeniu do realizacji wniosku zgłoszonego przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w konkursie 2023 r. „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu” w ramach programu Erasmus+.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych o przyznaniu kwoty dofinansowania w wysokości 46380 EUR w ramach programu Erasmus+.

Dla studentów, udział w programie Erasmus+ oznacza szansę na studiowanie na renomowanych uczelniach partnerskich, zdobywanie nowych perspektyw akademickich i kształtowanie międzynarodowych sieci kontaktów. Program umożliwia również odbycie praktyk zawodowych, co pozwoli na rozwijanie umiejętności zawodowych i uzyskiwanie praktycznych doświadczeń w różnych branżach.

Dla członków kadry akademickiej, program Erasmus+ daje możliwość udziału w szkoleniach i kursach doskonalących umiejętności zawodowe oraz doskonalenia w zakresie zarządzania edukacją wyższą. Program umożliwia także prowadzenie wykładów na innych uczelniach, co pozwala na wymianę wiedzy, nawiązywanie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie perspektyw zawodowych.

W poniżej tabeli znajdują się dane będące wynikiem obliczeń wysokości dofinansowania zgodnie z zasadami alokacji przyjętymi na rok 2023.

 

Dane, które zostaną wpisane do umowy finansowej

Wyjazdy studentów na studia (SMS) – kwota

15840

SMS – liczba wyjazdów

4

Wyjazdy studentów na praktykę (SMT) kwota

9720

SMT – liczba wyjazdów

4

Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć (STA) – kwota

5040

STA – liczba wyjazdów

4

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) – kwota

3780

STT – liczba wyjazdów

3

Blended Intensive Programmes – liczba BIP

1

Wsparcie organizacyjne BIP

6000

Wsparcie organizacyjne (OS) bez BIP: kwota

6000

OS – liczba mobilności (bez BIP)

15

Ogółem:

46380

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o pierwszej w tym roku rekrutacji do programu Erasmus+ w AMISNS.

Wszelkie informacje odnośnie udziału w programie Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z koordynatorami projektu osobiście w uczelni (budek C, pokój 020), telefonicznie lub drogą mailową:

  • tel: 451 177 575
  • e-mail: erasmus@amisns.edu.pl

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »