Wizyta studyjna Dyrektorki Centrum Kształcenia Podyplomowego i Współpracy Międzynarodowej AMiSNS w duńskim Aalborg University na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dniach 21 – 27 maja 2023 r. dr Iga Lipska Dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej i Kształcenia Podyplomowego, reprezentowała Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych podczas wizyty studyjnej w duńskim Aalborg University oraz Aalborg Centre For Problem Based Learning In Engineering Science And Sustainability, które działa pod auspicjami UNESCO.

Wizyta studyjna była częścią projektu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod nazwą „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Międzynarodowe wydarzenie miało na celu poprawę kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:

·         konsolidacji uczelni,

·         współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

·         rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,

·         współpracy uczelni i instytutów badawczych,

·          internacjonalizacji uczelni,

·         komercjalizacji wyników badań,

·         modeli uczelni,

·         rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

 

W czasie wizyty dr Iga Lipska zapoznała się z nowatorskim podejściem Aalborg University, który konsekwentnie stosuje metodykę Problem Based Learning (PBL) zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w sferze badań naukowych. W związku z innowacyjnym podejściem do wykorzystania metodyki PBL, UNESCO zdecydowało się utworzyć jednostkę o nazwie Center for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability na Aalborg University.

Decyzja o wprowadzeniu PBL jako jedynego sposobu nauczania na Aalborg University została podjęta już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od tego czasu metodyka ta jest stale doskonalona przy aktywnym udziale interesariuszy zewnętrznych, szczególnie przedsiębiorstw oraz władz samorządowych i centralnych. W rezultacie absolwenci Aalborg University w Danii wychodzą z edukacji wyposażeni w unikalny zestaw kompetencji, które są bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców. Należą do nich umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się zespołach, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów oraz zdolność do wykraczania poza utarte ramy obowiązujące w danej organizacji czy kulturze.

Dziękujemy za zaproszenie przedstawicielki naszej uczelni – dr Igi Lipskiej, która mogła wziąć udział w tej niezwykle inspirującej wizycie studyjnej. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych jest otwarta na nowoczesne i innowacyjne podejście do edukacji, a wizyta studyjna w Aalborg University i nowatorskie metody uczelni z pewnością stanowią wzór do naśladowania.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »