AMiSNS poszukuje pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych poszukuje: 

Pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

 

Zakres obowiązków:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni.
 2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów w teczkach osobowych studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, według grup dydaktycznych na każdy rok akademicki.
 3. Prowadzenie na bieżąco ewidencji studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 4. Podział studentów na grupy wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i inne jeśli program studiów takie przewiduje.
 5. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do realizacji sesji egzaminacyjnych.
 6. Sporządzanie planu sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej oraz przekazywanie w tym zakresie informacji studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych (terminy egzaminów, terminy ogłaszania wyników, miejsce egzaminu).
 7. Wykonywanie prac związanych z rozliczaniem wyników nauki studentów przydzielonych grup dydaktycznych.
 8. Kontrolowanie „ruchu” studentów (urlopy od zajęć, skreślenia z listy studentów, powtarzanie semestru, przeniesienia, indywidualny tok studiów, zmiany danych osobowych).
 9. Wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących stypendiów oraz przygotowanie zestawień złożonych wniosków.
 10. Kompleksowe przygotowywanie dokumentacji związanej z ukończeniem studiów.
 11. Opracowywanie i przetwarzanie danych studentów dla celów analitycznych oraz dla potrzeb sprawozdawczości.
 12. Archiwizacja danych.
 13. Prowadzenie danych w systemach informatycznych uczelni (USOS, JSA, POL-on itp.).
 14. Kompletowanie i wysyłanie korespondencji według wskazań przełożonego.
 15. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych na bieżąco przez przełożonego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane: administracja),
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
 • pozytywne nastawienie i chęć do podejmowania nowych wyzwań,
 • zdolność do szybkiego opanowania nowych umiejętności,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, dokładność i systematyczność,

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności,
 • pracę w miłej atmosferze, w młodym i zgranym zespole,
 • niezbędne narzędzia pracy.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: rektorat@amisns.edu.pl 
w terminie do: 23.07.2024 r.  z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »