Konsultacje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów dr Magdalena Kiełbasiewicz

Konsultacje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów dr Magdalena Kiełbasiewicz

Dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu odbędą się:

10.02.2023 – sala 219,

10.03.2023 – sala 219,

21.04.2023 – sala 219,

19.05.2023 – sala 219,

9.06.2023 – sala 219,

07.07. 2023 – sala 219.

w godz. 15:00 – 16:00