„Legia Akademicka” w AMiSNS

VI Edycja programu „Legia Akademicka” rusza. Po raz IV chcemy realizować program w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Chcemy pomóc w realizacji planów, a może marzeń związanych ze służbą wojskową. Jednak pierwszy krok należy do Państwa – musicie zgłosić akces udziału w tym programie. Na to czekamy i na to zostało już niewiele czasu – do 20 lutego 2023 roku. W związku z założeniami programu czas zgłoszeń i deklaracji wydłużył się, co daje Państwu niepowtarzalną szansę na udział w VI Edycji programu Legii Akademickiej. Czekamy na zgłoszenia – proszę je wysyłać na adres ztbiuro@wp.pl. Tam mogą też Państwo zadawać pytania. Czas upływa, a my czekamy na TWOJE zgłoszenie.
Szczegóły dotyczące realizacji zadania w ramach VI edycji projektu pn. Legia Akademicka. 
Szósta edycja projektu pn. „Legia Akademicka” realizowana jest na podstawie zawartego w dniu 12 stycznia 2023 r. porozumienia Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.
Docelowo planuje się zlecenie realizacji zadania w ramach projektu około 50-70 uczelniom.
Podstawa prawna realizacji projektu:
Projekt pn. „Legia Akademicka” realizowany jest na podstawie zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 1630).
Opis projektu:
Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.
Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej, posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.
Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.
W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego: 1. podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.
Organizatorem procesu dydaktycznego (szkoleń), obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.
CZEKAMY!!!

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

Podziękowania

Główna Biblioteka Lekarska, Oddział w Elblągu, serdecznie dziękuje studentom i delegatom Onkologicznego Koła Naukowego AMiSNS, pani Margo Wrzesień i panu Patrykowi Biedka, za przekazanie książki

Czytaj więcej »