„Legia Akademicka” w AMiSNS startuje

VI Edycja programu „Legia Akademicka” rusza. Po raz IV Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała zgodę Ministerstwa na realizację tego programu. Będziemy go realizować w zmienionej formule. Uczelnia realizować będzie część teoretyczną Modułu Podoficerskiego. Do tej części programu mogą zgłaszać się studenci, którzy mają „na koncie” przeszkolenie wojskowe lub pełnią aktualnie służbę w korpusie szeregowych w dowolnej formacji i jednostce wojskowej. Dlatego pilnie czekamy na Państwa zgłoszenia, ponieważ w kwietniu chcemy przeprowadzić szkolenie objęte programem. O szczegółach poinformuję w czasie spotkania organizacyjnego. Termin tego spotkania także zostanie Państwu przekazany m. in. w aktualnościach uczelni oraz zakładce „Legia Akademicka”. Teraz najważniejsze są Państwa zgłoszenia.  Czekamy na nie – proszę wysyłać wniosek na adres ztbiuro@wp.pl. lub zostawić w Dziekanacie.

Czas upływa a my czekamy na TWOJE zgłoszenie.

Szósta edycja projektu pn. „Legia Akademicka” realizowana jest na podstawie zawartego w dniu 12 stycznia 2023 r. porozumienia Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Opis projektu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego: 1. podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.

Organizatorem procesu dydaktycznego (szkoleń), obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.

CZEKAMY!!!

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »