Onkologiczne Koło Naukowe zorganizowało warsztaty dla studentów I i II roku kierunku lekarskiego

15 marca na zaproszenie Koła Onkologicznego AMiSNS, pani doktor Marta Biedka przeprowadziła wyjątkowe warsztaty dla studentów pierwszego i drugiego roku kierunku lekarskiego, skupiając się na zmianach nowotworowych i osłuchiwaniu pacjentów – kluczowej umiejętności w diagnostyce. Spotkanie rozpoczęło się od teoretycznego wprowadzenia, podczas którego pani doktor Biedka przybliżyła i omówiła różne rodzaje nowotworów, głównie układu oddechowego. W części praktycznej studenci mieli okazję, pod okiem ekspertki, ćwiczyć z użyciem stetoskopów.

Spotkanie nie tylko wyposażyło studentów w cenne umiejętności praktyczne, ale także zainspirowało ich do dalszego rozwoju w dziedzinie medycyny, pokazując, jak połączenie wiedzy, umiejętności i pasji może przyczynić się do lepszej diagnostyki i opieki nad pacjentami.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »