Pierwsze spotkanie Koła Naukowego „Ryba psuje się od głowy”

W dniu 22 stycznia 2023r odbyło sie pierwsze oficjalne spotkanie Koła

Naukowego studentów psychologii „Ryba psuje się od głowy”, inaugurując w

ten sposób działalność Koła. 14 członków Koła uzgodniło plan działań na

nadchodzący, letni semestr. W planie działań wiele atrakcyjnych ofert

dla wszystkich studentów AMiSNS. O szczegółach Koło Naukowe „Ryba psuje

się od głowy” będzie informować wkrótce!