PIERWSZY EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

W tym roku, w dniach 03-11 lipca, po raz pierwszy w historii akademii odbył się egzamin dyplomowy na studiach I stopnia na kierunku położnictwo.

Celem egzaminu z przygotowania zawodowego jest określenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

Egzamin dyplomowy odbył się po złożeniu przez studentów prac dyplomowych i obejmował sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Część praktyczna odbyła się na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, natomiast egzamin teoretyczny przeprowadzono w murach uczelni.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »