Porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Elblągu

W dniu 21 lutego 2023 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu reprezentowaną przez Rektora prof. uczelni dr Magdalenę Dubiella-Polakowską a Aresztem Śledczym w Elblągu reprezentowanym przez Dyrektora jednostki por. Roberta Wiśniowskiego.
W spotkaniu, mającym na celu omówienie warunków przyszłej współpracy, uczestniczył Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych elbląskiej AMiSNS dr. Piotr Kulikowski.

W strukturze organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych pozostają takie działy i sektory pracy jak: ochrony, penitencjarny, medyczny, finansowy, administracyjny, kadrowy, kwatermistrzowski, ewidencyjny, zatrudnienia i BHP, terapeutyczny dla osób uzależnionych i osób ze specyficznymi zaburzeniami. Stwarza to nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej dla absolwentów AMiSNS. 

W perspektywie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych współpraca to również możliwość korzystania z sugestii interesariusza zewnętrznego, dostosowując treści kształcenia interesujące obie strony, do wymagań aktualnego i przyszłego rynku pracy naszych absolwentów zainteresowanych karierą w szeregach służby więziennej.

Zapraszamy na spotkanie IFMSA-Poland

Zapraszamy wszystkich członków IFMSA-Poland oraz studentów zainteresowanych działaniem w elbląskim oddziale kandydackim IFMSA-Poland na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 8:45 w sali

Czytaj więcej »

Zbiórka słodyczy dla FABRYKI DOBRA

Drodzy Studenci! Za nami zbiórka słodyczy dla podopiecznych stowarzyszenia Fabryka Dobra. Inicjatorem akcji byli członkowie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studenci kierunku pedagogika pod opieką

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »