Porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Elblągu

W dniu 21 lutego 2023 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu reprezentowaną przez Rektora prof. uczelni dr Magdalenę Dubiella-Polakowską a Aresztem Śledczym w Elblągu reprezentowanym przez Dyrektora jednostki por. Roberta Wiśniowskiego.
W spotkaniu, mającym na celu omówienie warunków przyszłej współpracy, uczestniczył Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych elbląskiej AMiSNS dr. Piotr Kulikowski.

W strukturze organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych pozostają takie działy i sektory pracy jak: ochrony, penitencjarny, medyczny, finansowy, administracyjny, kadrowy, kwatermistrzowski, ewidencyjny, zatrudnienia i BHP, terapeutyczny dla osób uzależnionych i osób ze specyficznymi zaburzeniami. Stwarza to nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej dla absolwentów AMiSNS. 

W perspektywie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych współpraca to również możliwość korzystania z sugestii interesariusza zewnętrznego, dostosowując treści kształcenia interesujące obie strony, do wymagań aktualnego i przyszłego rynku pracy naszych absolwentów zainteresowanych karierą w szeregach służby więziennej.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »