Psychologia zdrowia – rola psychologa w orzekaniu o niepełnosprawności

W dniu 30 stycznia 2022r. na wykładzie z psychologii zdrowia dla studentów III roku psychologii gościła Pani mgr Ewa Cybula, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pani Przewodnicząca scharakteryzowała aktualne przepisy prawne dotyczące systemów orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce, opisała procedurę procesu orzeczniczego i ścieżkę jaką zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi przebywa wnioskodawca. Przybliżyła studentom specyfikę pracy psychologa jako orzecznika. Psycholog w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności sporządza ocenę wnioskodawcy uwzględniając między innymi funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze, społeczne, zawodowe. W trakcie spotkania została także omówione formalności, jakie musi spełnić absolwent kierunku psychologia aby móc stać się członkiem zespołu orzeczniczego. Pod koniec spotkania Pani Przewodnicząca odpowiedziała na liczne pytania studentów.

Dziękujemy naszemu Gościowi!