Zagraniczni i polscy psychoterapeuci na spotkaniu ze studentami III roku psychologii AMiSNS

W dniu 14 stycznia 2022 roku podczas zajęć wykładowych ,,Pomoc psychologiczna” prowadzonych przez dr Magdalenę Spryszyńską. Studenci III roku kierunku psychologia mieli możliwość zapoznania się z pracą psychoterapeutyczną. Podczas zajęć gościliśmy dwie specjalistki-psychoterapeutki: dr Sylwię Chłopicką, psychologa, dr nauk społecznych, neuropsychologa, psychologa transportu, psychoseksuologa oraz psychoterapetkę poznawczo-behawioralną, prowadzącą swoją praktykę w Szwecji oraz dr Katarzynę Sadowską, psychologa, dr nauk społecznych z dziedziny psychologii oraz psychoterapeutkę systemową, prowadzącą swoją praktykę w Polsce, na terenie Trójmiasta. Obie Panie psychoterapeutki zaprezentowały warsztat pracy psychoterapeuty w obu nurtach psychoterapeutycznych: poznawczo-behawioralnym i systemowym. Podczas zajęć wykładowca przeprowadził wywiad z obiema specjalistkami, następnie pytania zadawali sami Studenci. Zainteresowanie słuchaczy pracą psychoterapeutyczną w obu nurtach było duże, zaś ciekawość poznawcza Studentów – imponująca, o czym świadczy ilość oraz jakość zadawanych pytań. Serdecznie dziekujemy obu Paniom: dr Sylwii Chłopickiej oraz dr Katarzynie Sadowskiej za niezwykle cenne poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu niesienia pomocy psychoterapeutycznej od strony specjalisty-praktyka. Tym samym, wart podkreślenia jest fakt o rozpoczętej współpracy ze specjalistami z innych rejonów Polski oraz świata (Szwecja).

oprac. Dr Magdalena Spryszyńska