STUDENCI WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH DYSKUTOWALI O PRAWACH DZIECKA

W niedzielę, 6 listopada 2022 odbyło się spotkanie pt. „BLIŻEJ DZIECKA – O POTRZEBIE OCHRONY PRAW DZIECI”, które poprowadziła, Pani mgr Elżbieta Skrzypiec – Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka oddział w Malborku, na zaproszenie Pani dr Anny Skuzińskiej kierownika kierunku psychologia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż 113 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z kierunków psychologii, pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego wysłuchało prelekcji na temat tego czym są prawa dzieci. Istotność podjętej tematyki spowodowała, że liczba studentów uczestniczących w tym wydarzeniu była tak duża, że na sali zabrakło miejsc siedzących. Spotkanie przebiegało w przyjaznej acz merytorycznej atmosferze, przeplatanej ciekawymi dyskusjami, w trakcie których studenci i obecni wykładowcy prezentowali swoje stanowisko odnosząc się do podejmowanych kwestii. Gorącą dyskusję wywołała kwestia dawania dzieciom klapsa. Innym dyskutowanym zagadnieniem była polemiczność w kwestii czy prawa dzieci stanowią zagrożenie dla praw dorosłych. W trakcie spotkania Pani mgr Elżbieta Skrzypiec przedstawiła genezę powstawania Komitetu Ochrony Praw Dziecka a także przedstawiła problemy, którymi na co dzień zajmuje się jego członkowie, jako przykład podając dzieci wymagające pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, oraz prawne uwarunkowania praw dzieci.

Z tego miejsca pragniemy podziękować Pani mgr Elżbiecie Skrzypiec za bardzo ciekawe i inspirujące spotkanie ale także naszym wspaniałym Studentom za ich aktywność i chęć dzielenia się własnymi poglądami.

Opracowała

dr Anna Skuzińska

Kierownik kierunku psychologia