„Psychologiczne problemy osób u kresu życia”- relacja z wykładu prof. dr hab. Krystyny De Walden-Gałuszko

11 maja 2024 r.  w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mieliśmy zaszczyt gościć wybitną osobistość, Panią Profesor dr hab. Krystynę de Walden-Gałuszko, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, która jest również doświadczonym psychiatrą i psychoonkologiem. Pani Profesor wygłosiła inspirujący wykład pod tytułem „Psychologiczne problemy osób u kresu życia”, w którym szczegółowo omówiła zadania opieki paliatywnej oraz potrzeby psychologiczne i somatyczne pacjentów znajdujących się na tym etapie życia.

Spotkanie rozwinęło się w fascynującą dyskusję, w której Pani Profesor przedstawiła liczne przykłady z własnej praktyki, ilustrując potrzeby psychiczne osób u kresu życia. Słuchacze, w tym studenci psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa i położnictwa, aktywnie angażowali się w wykład, zadając pytania i dzieląc się swoimi przemyśleniami, co wzbogaciło całe spotkanie.

Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Krystynie de Walden-Gałuszko za poprowadzenie tak wartościowego wykładu. Spotkanie było wyjątkową okazją, aby zgłębić kluczowe aspekty opieki paliatywnej i zrozumieć złożoność potrzeb pacjentów w tak delikatnym okresie ich życia.