Seminarium praktyczne pn. „Bezpieczeństwo w praktyce – techniczne, psychologiczne i społeczne aspekty pisma ręcznego w wykrywaniu przestępstw”

W dniu 24 marca 2024 r. studenci kierunków administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika oraz zarządzanie wzięli udział w spotkaniu z praktykiem – grafologiem na temat „Bezpieczeństwa w praktyce – technicznych, psychologicznych i społecznych aspektów pisma ręcznego w wykrywaniu przestępstw” . Gościnny wykład poprowadził przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, pan mgr Marcin Grabowski, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Elblągu i Gdańsku z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego.

W trakcie spotkania zaproszony gość wyjaśnił pojęcie grafologii jako precyzyjnej dziedziny psychologii zajmującej się ustalaniem związków między grafizmem a dominantami osobowościowymi oraz omówił techniki wykorzystywane w trakcie badania grafologicznego. W tym celu wyjaśnił m.in.  różnice między pismem kobiecym a męskim, proces kształtowania się pisma z biegiem lat oraz wpływ stanu emocjonalnego osoby badanej na pisany tekst.

Biegły wskazał sposoby i zasadność wykorzystywania badań grafologicznych przez instytucje publiczne, organy ścigania itd. Słuchacze uzyskali wiedzę o tym, kto może być biegłym sądowym i na czym polega jego praca. Zaproszony gość zaprezentował jak wygląda opinia sądowa i co znajduje się w jej treści. Dzięki spotkaniu studenci dowiedzieli się, że szereg prób wydania opinii kończy się negatywnie, ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić podobieństwa badanego materiału dowodowego z zebranymi próbkami pism.

Ponadto, pan mgr Marcin Grabowski omówił rolę zastosowania badań grafologicznych w wykrywaniu współczesnych przestępstw. Prowadzący podał przykłady przestępstw, w których sprawca podrobił np. podpis ofiary, uchylając przy tym rąbka tajemnicy w jaki sposób potwierdził lub odrzucił, iż podejrzany jest sprawcą przestępstwa.

dr Izabela Sękowska