Wizyta studentów pedagogiki w Fundacji La Strada czyli praktyczny i profilaktyczny wymiar przeciwdziałania handlowi ludźmi.

We wtorek 10 stycznia 2023 r. studenci II roku pedagogiki odbyli wizytę studyjną w Fundacji La Strada, mieszczącej się w Warszawie. Fundacja zajmuję się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi we wszystkich jego aspektach od profilaktyki tego zjawiska poprzez lobbing po wspieranie ofiar. Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Irena Dawid – Olczyk, Prezes Zarządu i współzałożycielka Fundacji La Strada. Pani Irena to postać niezwykła kulturoznawca, trenerka, negocjatorka. Aktywistka na rzecz praw człowieka, a także laureatka wielu prestiżowych nagród. W lipcu 2022 odebrała nagrodę z rąk Antony’ego Blinkena, Sekretarza Stanu USA, nagrodę „w uznaniu dla jej niezwykłego przywództwa w bezpośredniej pomocy ofiarom handlu ludźmi” oraz „utrzymaniu silnych więzi z polskim rządem, by zapobiegać wykorzystywaniu uchodźców przekraczających granicę polsko – ukraińską. Pani Prezes w ciekawy sposób przybliżyła studentom historię powstania i zasady funkcjonowania Fundacji oraz przedstawiła współczesny obraz pracy przymusowej w wymiarze naszego kraju, ale również Unii Europejskiej. Dzięki swojemu bardzo bogatemu doświadczeniu przytaczała wiele ciekawych i bardzo konkretnych przypadków faktycznej pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Drugą część spotkania poprowadziła Pani Joanna Garnier współzałożycielka Fundacji La Strada, która jest odpowiedzialna za działania profilaktyczne i wydawnictwo. W Fundacji prowadziła między innymi projekty edukacyjne „Wiedza i profilaktyka” ( szkolenie dla nauczycieli) „Zagubieni w cyberprzestrzeni” ( podnoszenie świadomości dot. zagrożeń internetowych ). Pani Joanna opowiedziała studentom o działaniach i projektach profilaktycznych Fundacji.

Nasz udział studentów AMiSNS w tak ciekawym spotkaniu z pewnością zwiększy naszą świadomość, a zdobytą wiedzę będziemy mogli wykorzystać w przyszłej pracy z młodzieżą.

 

                                                                         Opracowała

                                                                  Małgorzata Czubak

                                                         Studentka II roku Pedagogika