Zaproszenie na interdyscyplinarną konferencję medycyny okołooperacyjnej.

Działając na rzecz poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjenta, gorąco zapraszamy na pierwszą interdyscyplinarną konferencję medycyny okołooperacyjnej – IKMO 2023 – 25 marca 2023, od

9.00 do 19.00 w Gdańsku. Udział in situ – bezpłatny. Więcej informacji oraz zgłoszenie udziału na stronie: www.derprimo.pl
Konferencja jest adresowana do profesjonalistów i adeptów wszystkich specjalności medycznych biorących udział w leczeniu pacjenta w okresie okołooperacyjnym: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów klinicznych.