Wizyta uczniów I Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

W dniu 19 lutego odbyły się zajęcia z uczniami klasy II o profilu psychologiczno-prawnym I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które poprowadziła pani mgr Joanna Gawlicka, wykładowca uczelni.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mogli indywidualnie doświadczyć kwestii poruszanych ze studentami pierwszego roku psychologii. Zajęcia skupiały się wokół zagadnień takich jak poznawanie siebie i swoich emocji, integracja, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych. Wszystko to poprzez aktywne formy pracy pozwalające na osobiste doświadczanie. Przede wszystkim jednak uczniowie dobrze się bawili, poznawali warunki studiowania, otrzymali informacje na temat możliwości i perspektyw nauki na uczelni.

Po zajęciach z panią psycholog uczniowie zostali oprowadzeni po Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie zapoznali się z salami wysokiej wierności – ich nowoczesnym wyposażeniem i jego możliwościami. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sala anatomiczna i sala z fantomami.

Mamy nadzieję, że wczorajsze spotkanie będzie początkiem dłuższej, wartościowej współpracy.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »