Legalis

W dnia 4-5 lutego 2023r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych studenci kierunków administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie otrzymali certyfikaty za szkolenie z wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis (https://legalis.pl/), które poprowadził specjalista Wydawnictwa C.H. Beck – Marcin Włodarczyk.
Szkolenie oprócz części teoretycznej zawierało również część praktyczną, co umożliwiło pogłębienie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.
Udział studentów AMiSNS w tym szkoleniu z pewnością usprawni ich dalszą edukację, a także umożliwi lepsze pozyskiwanie źródeł do pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych. Studenci dowiedzieli się nie tylko jak korzystać z systemu Legalis, lecz również jak powoływać się na informacje w nim zawarte.
Legalis zawiera wszystkie, najbardziej cenione na rynku komentarze, Systemy prawa oraz monografie i czasopisma C.H. Beck zgromadzone w modułach tematycznych i specjalistycznych.
Baza prawa zawiera m.in. komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw.
Największa ilość orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych po 1989 r. oraz bogaty zbiór kierunków orzeczniczych to fundament analizy poglądów judykatury na najważniejsze oraz niszowe problemy prawne.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »