Legalis

W dnia 4-5 lutego 2023r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych studenci kierunków administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie otrzymali certyfikaty za szkolenie z wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis (https://legalis.pl/), które poprowadził specjalista Wydawnictwa C.H. Beck – Marcin Włodarczyk.
Szkolenie oprócz części teoretycznej zawierało również część praktyczną, co umożliwiło pogłębienie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy.
Udział studentów AMiSNS w tym szkoleniu z pewnością usprawni ich dalszą edukację, a także umożliwi lepsze pozyskiwanie źródeł do pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych. Studenci dowiedzieli się nie tylko jak korzystać z systemu Legalis, lecz również jak powoływać się na informacje w nim zawarte.
Legalis zawiera wszystkie, najbardziej cenione na rynku komentarze, Systemy prawa oraz monografie i czasopisma C.H. Beck zgromadzone w modułach tematycznych i specjalistycznych.
Baza prawa zawiera m.in. komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw.
Największa ilość orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych po 1989 r. oraz bogaty zbiór kierunków orzeczniczych to fundament analizy poglądów judykatury na najważniejsze oraz niszowe problemy prawne.

Specjalna oferta

Od teraz zapisując się na poniższe kierunki otrzymasz -10 % na cały tok studiów. Oferta dotyczy: – pedagogika I i II stopnia,- administracja I i II

Czytaj więcej »