Profilaktyka dla najmłodszych czyli „Czy od komputera można się uzależnić?

Profilaktyka dla najmłodszych czyli „Czy od komputera można się uzależnić?
W dniu 12 maja 2023 r. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w ramach współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Gronowie Górnym spotkał się z Uczniami klasy IIIA. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dzieci, które chciały dowiedzieć się czym jest uzależnienie i czy od komputera można się uzależnić.
W trakcie zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się czym jest uzależnienie i jakie niebezpieczeństwa się z nim wiążą. Ponadto dr Piotr Kulikowski w trakcie pogadanki przybliżył uczniom informacje od jakich substancji, czynności i zachowań można się uzależnić. W dalszej części spotkania uczniowie pracując w grupach mieli za zadanie zastanowić się jakie negatywne konsekwencje wynikają z uzależnienia i jak zmieniają się ludzie pod ich wpływem. Efekty ich pracy przeszły najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że dzieci posiadają ogromną widzę na temat zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań. Na koniec zajęć wszyscy wspólnie zastanawiali się jak można pomóc osobom uzależnionym i co należy zrobić w takich sytuacjach. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie wszystkim uczniom Certyfikatów uczestnictwa w spotkaniu oraz drobnych upominków podarowanych przez AMiSNS.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Małgorzacie Bielawskiej, Pani Iwonie Rutkiewicz oraz wszystkim Uczniom klasy III A