Program „Aktywny Samorząd”

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami informuję o programie realizowanym przez Powiat Elbląski „Aktywny samorząd”, którego jeden z modułów skierowany jest do uczniów szkół wyższych i szkół policealnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się osoby:

  •   posiadające znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
  •   uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub w kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje:

  •   opłatę za naukę (czesne),
  •   dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlegający rozliczeniu),
  •   dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Moduł II – termin składania wniosków

  •   od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 (semestr letni),
  •   od 01.09.2024 r. do 10.10.2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025 (semestr zimowy).

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w darmowym Systemie Obsługi Wsparcia SOW finansowanym ze środków PFRON (www.sow.pfron.org.pl).
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku przez Internet muszą posiadać Profil Zaufany.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany znajduje się  na portalu SOW

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
(dla mieszkańców powiatu elbląskiego)

ul. Komeńskiego 40, pokój nr 4

82-300 Elbląg

tel. (55) 233 62 82 wew.21

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »