Warsztaty z gipsowania zorganizowane przez IFMSA-Poland Oddział Kandydat Elbląg

9 maja, w ramach akcji zorganizowanej przez IFMSA-Poland Oddział Kandydat Elbląg, działanie SCOME, odbyły się kolejne warsztaty z gipsowania, w którym uczestniczyli studenci kierunku lekarskiego.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: wykładową i warsztatową. Podczas pierwszej z nich studenci pierwszego i drugiego roku kierunku lekarskiego zdobyli nowe informacje m.in. na temat unieruchamiania kończyn, rodzajów unieruchomień zewnętrznych i opatrunków uciskowych. Poznali również zasady zakładania unieruchomienia gipsowego, szyn gipsowych i gipsu okrężnego. Studenci wysłuchali uwag praktycznych oraz poznali najczęstsze błędy popełniane podczas gipsowania.

W części warsztatowej spotkania odbyły się zajęcia praktyczne, w trakcie których studenci kierunku lekarskiego mieli możliwość samodzielnego zakładania gipsu oraz zapoznania się z materiałami gipsowymi. Studenci, przy pomocy narzędzi ortopedycznych, mieli również szansę sprawdzić się w zdejmowaniu sobie nawzajem unieruchomień.

Warsztaty odbywały się pod okiem znakomitego specjalisty ortopedii i traumatologii, lek. med. Łukasza Adamczyka. Serdecznie dziękujemy za wartościowe spotkanie i możliwość zdobycia cennych umiejętności!