XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Rola Przedsiębiorczości w Budowaniu Potencjału Regionalnego”

Studenckie Koło Naukowe MANAGER, działające przy Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym na Akademii Tarnowskiej, serdecznie zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pod hasłem „Rola Przedsiębiorczości w Budowaniu Potencjału Regionalnego”. Wydarzenie odbędzie się dnia 10 maja 2024 roku w formie stacjonarnej.

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w obszarze szeroko pojętej przedsiębiorczości. Adresowana jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także słuchaczy szkół doktorskich. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych dziedzinach nauki.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa do 15 marca 2024 roku za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: Formularz rejestracyjny.

Program Konferencji zostanie ogłoszony po zakończeniu procesu rejestracji. Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów (sknmanagerat@gmail.com) do 15 kwietnia 2024 roku, spełniające wymogi redakcyjne i uzyskujące pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej „Rola Przedsiębiorczości w Budowaniu Potencjału Regionalnego”.