Pismo z Ministerstwa Zdrowia przypominające zasady kształcenia w trybie on-line

Publikujemy treść pisma z Ministerstwa Zdrowia przypominającego zasady kształcenia w trypie on-line na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Zgodnie z dokumentem liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana
w ramach kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia
studiów. 

Pełna treść listu do pobrania TUTAJ.