Otwarcie wystawy „Mały Pacjent”

W sobotę 22 czerwca 2024 roku, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.: „Mały pacjent”, zorganizowanej z okazji 35. rocznicy przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

Wystawa prezentuje: fotografie, dokumenty życia codziennego oraz publikacje ze zbiorów Działu Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej, które ilustrują historię pediatrii i pedagogiki w Polsce. Tematyka ekspozycji obejmuje zagadnienia związane ze zdrowiem, higieną, problemami opiekuńczo-społecznymi oraz rozwojem form wypoczynku i zabawy dzieci.

Otwarciu wystawy towarzyszyły wykłady:

  • „Dziecko zaniedbane – historyczne ujęcie pieczy zastępczej”   wygłoszony przez dr Piotra Kulikowskiego, dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.
  • „Etapy i normy rozwojowe dziecka do lat trzech” –  przedstawiony przez dr Emilię Stanicką, lekarza pediatrę.
  • „Sposoby pielęgnacji noworodka i niemowlęcia oparte na najnowszych doniesieniach naukowych” –  wygłoszony przez mgr Paulinę Lumę, pielęgniarkę na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Wydarzeniu towarzyszyły również warsztaty poświęcone praktycznym umiejętnościom w zakresie pielęgnacji i higieny noworodka oraz problemom laktacyjnym. Omówiono również przygotowanie rodzącej do porodu oraz sam przebieg porodu.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej w Elblągu przy współpracy z Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Wystawę „Mały Pacjent” można oglądać do 5 lipca 2024 roku w holu budynku AMiSNS. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji!

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »