Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych miejscem niecodziennych wydarzeń kulturalnych

W sobotę 14 października 2023 r. mury Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych stały się miejscem niecodziennych wydarzeń kulturalnych. Dzięki współpracy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie na uczelni zorganizowano projekcję filmów o tematyce więziennej. Wydarzenie to  odbyło się w ramach XI edycji festiwalu International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” organizowanego przez Służbę Więzienną. Otwarto również wystawę „Dwoistość penitencjarnej rzeczywistości – dzieła i wytwory osób pozbawionych wolności” zorganizowaną przez Koło Naukowe Elbląskich Pedagogów przy współpracy z Zakładem Karnym w Iławie oraz Aresztem Śledczym w Elblągu. Wystawa została objęta Patronatem Honorowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie, płk Wojciecha Szczudło.

Wystawa jest efektem współpracy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z wyżej wymienionymi jednostkami penitencjarnymi i dotyczy więziennych wytworów, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych w swoim przekazie i znaczeniu. Ekspozycja zawiera wykonane przez skazanych obrazy, rzeźby oraz szereg innych bardzo wyjątkowych prac plastycznych, które powstały w trakcie zajęć kulturalno-oświatowych.

Poza autorskimi pracami plastycznymi zebrani na otwarciu wystawy studenci mogli również obejrzeć nielegalne przedmioty skonfiskowane osadzonym takie jak własnoręcznie wykonane maszynki do tatuażu, ostre narzędzia służące do uszkodzeń ciała i samookaleczeń, własnoręcznie skonstruowane urządzenia grzewcze, przedmioty służące do ćwiczeń oraz inne stanowiące efekt nielegalnej działalności. W otwarciu wystawy wzięli udział mjr Magdalena Socha, Rzecznik prasowy OISW w Olsztynie, mjr Amadeusz Socha, Rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Iławie oraz Artystka plastyczka, Pani Joanna Sieszputowska, która na co dzień współpracuje z osadzonymi w ramach różnych inicjatyw artystycznych.

Zebrani na wystawie mieli możliwość dowiedzieć się co zainspirowało twórców poszczególnych prac oraz poznać ich motywy. Mogli również poznać specyfikę, charakter i sposób wykorzystywania poszczególnych nielegalnych przedmiotów, które znalazły się na ekspozycji.  

Korzystając okazji składamy podziękowania Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Iławie, mjr Gawłowi Gałdzińskiemu oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Elblągu, por. Robertowi Wiśniowskiemu.

 

Wystawę można oglądać do 27 października 2023 r. w holu głównym Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Zapraszamy!