I Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2023 – Po pierwsze PRIMO

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk stosowanych jest partnerem merytorycznym zbliżającej się I Interdyscyplinarnej Konferencji Medycyny Okołooperacyjnej IKMO 2023.

Konferencja odbędzie się 25.03.2023 r. w Gdańsku w Dworze Uphagena Arche Gdańsk, ul. Prof. Kieturakisa 1

IKMO adresowana jest do profesjonalistów i adeptów wszystkich specjalności medycznych biorących udział w leczeniu pacjenta w okresie okołooperacyjnym: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów i farmakologów klinicznych.

Celem spotkania jest interdyscyplinarna edukacja dotycząca okresu okołooperacyjnego, a także stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się prehabilitacją i opieką okołooperacyjną.

Tematy sesji:

    • Pacjent w podeszłym wieku i geriatryczny w okresie okołooperacyjnym
    • Pacjent z zaburzeniami odżywiania – otyłość, otyłość sarkopeniczna, niedożywienie jako wyzwania okresu okołooperacyjnego
    • Pacjent z chorobą onkologiczną – rola prehabilitacji
    • Kwalifikacja i leczenie okołooperacyjne pacjentów z chorobami układu krążenia i oddechowego w świetle nowych wytycznych

Zaprosiliśmy również specjalistów organizacji ochrony zdrowia, aby porozmawiać na temat możliwości koordynowania i prowadzenia leczenia pacjenta w okresie okołooperacyjnym w obecnym systemie. 

Sesje warsztatowe obejmą praktyczne aspekty leczenia żywieniowego, fizjoterapii oddechowej, badania wydolności sercowo-naczyniowej, treningi relaksacyjne.

Zapisy do uczestnictwa on-line i wszystkie informację na temat IKMO znajdują się na: www.ikmo.pl