Interaktywne zajęcia studentek IV roku psychologii z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu

20 kwietnia 2024 r. w Akademii w ramach przedmiotu podmiotowe i społeczne czynniki zdrowia psychicznego, który wykłada dr Ryszard Makarowski, odbyły się interaktywne zajęcia z udziałem uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu (klasa o profilu psychologicznym). Sesja edukacyjna została zorganizowana przez studentki czwartego roku psychologii.

Zajęcia skupiły się na analizie mechanizmów obronnych, stylów przywiązaniowych i nieadaptacyjnych schematów poznawczych w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem małżeństw.

Studentki zapoczątkowały spotkanie zainscenizowaną dyskusją, która dotyczyła wad mężczyzn. Następnie podkreśliły, że pewne zachowania są podyktowane mechanizmami, których nie sposób wyeliminować. Dlatego też warto i należy kochać partnera bez względu na jego wady. 

Zajęcia, wzbogacone case study i analizami, pozwoliły uczestnikom głębiej zrozumieć mechanizmy wpływające na zdrowie psychiczne i rozwój zdrowych relacji interpersonalnych.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej, nastawionej na otwartą wymianę opinii atmosferze oraz w otoczeniu nietypowych, jak na uczelnię, rekwizytów. Zobaczcie sami!