Nasi w GUMED

Na zaproszenie Agencji Badań Medycznych przedstawiciele naszej Akademii uczestniczyli w uroczystości otwarcia Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

„MCWBK jest jednostką kompleksowo wspierającą realizację klinicznych projektów badawczych, finansowanych ze środków na naukę przyznawanych w trybie konkursowym oraz organizującą realizację badań klinicznych zlecanych przez inne podmioty komercyjne i akademickie. Dzięki wsparciu udzielonemu przez ABM, MCWBK ułatwi realizację w Gdańskim ośrodku naukowo-klinicznym nowych wysokospecjalistycznych badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych, często dotychczas nierealizowanych na terenie Polski.”

Dzięki współpracy z GUMED i ABM nasi studenci mają szanse na rozwój i wsparcie w realizacji projektów badawczych. 

Więcej informacji na temat MCWBK znajduje się na stronie: Gdański Uniwersytet Medyczny: Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed, UCK i UCS oficjalnie otwarte

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »