NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W PRAKTYCE

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE W PRAKTYCE

 Studenckie Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu – Sekcja Pielęgniarstwa Ratunkowego. W dniu 23 kwietnia 2023 roku w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej AMiSNS, już po raz kolejny spotkali się studenci Wydziału o Zdrowiu z praktykami – medykami, którzy na co dzień pracują w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

To kolejne szkolenie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Władzami uczelni, a Dyrekcją szpitala. W warsztatach udział wzięli studenci IV semestru ratownictwa medycznego, studenci pielęgniarstwa działający w sekcji pielęgniarstwa ratunkowego Koła naukowego WNoZ oraz pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni SOR. Nad przebiegiem warsztatów czuwali: z-ca koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lekarz Tomasz Lichacz, koordynator kierunku ratownictwo medyczne mgr Katarzyna Rychcik, oraz mgr Piotr Sanecki, instruktor AMISNS, czynny zawodowo pielęgniarz i ratownik medyczny.

Tematem zajęć była: Praca zespołowa w ramach medycznych czynności resuscytacyjnych. Uczestnicy zajęć mieli praktyczną możliwość kierowania zespołem, podejmowania kluczowych decyzji w opiece nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Warsztaty to doskonała okazja integracji studentów WNoZ i przedstawicieli różnych medycznych grup zawodowych, których właściwa współpraca ma kluczowe znaczenie podczas profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych i sprawowania opieki nad pacjentem. Dzięki takim spotkaniom studenci mogą szerzej porozmawiać o kompetencjach i poznać specyfikę określonych zawodów oraz zadań wykonywanych w ich ramach. 

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »