Onkologiczne Koło Naukowe z wizytą w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

W dniu 14 listopada 2023 członkowie Onkologicznego Koła Naukowego AMiSNS zorganizowali wyjazd do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie studenci mieli możliwość zaobserwować proces sprawowania opieki nad pacjentem radioterapeutycznym zgodnie z zachowaniem jego chronologii.

Studenci zostali zapoznani z badaniami obrazowymi i przygotowaniem unieruchomień osobistych. Zostały im przybliżone zagadnienia fizycznego planowania badania i wrysowywania narządów krytycznych u pacjentów onkologicznych. Ostatnim etapem spotkania było omówienie samego procesu terapeutycznego.

Zarząd koła chciałby serdecznie podziękować pani dr n. med. Marcie Biedka za ciepłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenia zjazdu w formie stacjonarnej.