Prawo wykonywania zawodu – wskazówki dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

W celu otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza lub położnej/położnika należy złożyć stosowne dokumenty w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca zamieszkania. Te dokumenty to:
 
wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza lub położnej/położnika oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/ Okręgowego Rejestru Położnych (wniosek można pobrać na stronie: oipip.elblag.pl ),
 
– kopia dyplomu oraz suplementu – oryginał do wglądu,
 
zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydany przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego,
 
– dwa zdjęcia o wymiarach 40×50 mm,
 
dokument tożsamości do wglądu.
 

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »