„Psychologiczne problemy osób u kresu życia”- zaproszenie na wykład otwarty prof. dr hab. Krystyny De Walden-Gałuszko

Prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – psychoonkolog, lekarz psychiatra, specjalista medycyny paliatywnej. Psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Nr 01 oraz Konsultant w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

Studia medyczne ukończyła w 1961 roku. Po stażu w Akademii Medycznej w Gdańsku rozpoczęła pracę w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Srebrzysko, gdzie uzyskała specjalizację z psychiatrii oraz stopień doktora nauk medycznych. W 1969 roku przeszła do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, zostając w 1976 roku kierownikiem Zakładu Ergonomii. W tym samym roku zdobyła stopień doktora habilitowanego, a w 1985 tytuł profesora nadzwyczajnego.

W 1987 roku dołączyła do Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kierowała Katedrą Prawa Karnego w latach 1994-1995. W 1992 roku uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego, a w 1996 roku przeszła do Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie do 2005 roku kierowała Zakładem Medycyny Paliatywnej. Przez siedem lat była krajowym konsultantem ds. medycyny paliatywnej.

Na emeryturę przeszła w 2005 roku, lecz pozostała aktywna zawodowo. Od 2013 roku kieruje Katedrą Psychiatrii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a także konsultuje w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Opublikowała około 200 prac, zorganizowała wiele konferencji i aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym oraz Medycyny Paliatywnej.