Spotkanie w PSP w Elblągu dnia 21 maja 2023 r.

W dniu 21 maja 2023 r.  w ramach współpracy służb w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego odbyło się spotkanie szkoleniowe studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzania i administracji z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. To niezwykle interesujące wydarzenie miało szansę zaistnieć dzięki uprzejmości Pana Komendanta powyższej jednostki, bryg. Łukasza Kochana.

W ramach ćwiczeń z przedmiotu bezpieczeństwo publiczne studenci mogli poznać specyfikę pracy strażaka oraz plusy i minusy tego zawodu jak również przez 3 godziny obserwować zwykły dzień służby funkcjonariuszy tej formacji.

Swój pobyt studenci rozpoczęli od zapoznania się z prezentacją multimedialną dotyczącą zakresu funkcjonowania elbląskiej komendy, w tym działań na polu skażeń chemicznych. Nasi studenci mieli okazję zadać strażakom najbardziej nurtujące ich pytania dotyczące pożarów mieszkań, budynków i pojazdów elektrycznych jak i zwykłego, codziennego życia.

Strażacy przeszkolili studentów z podstawowych założeń pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazując jak w praktyce uratować komuś życie. Dzięki ćwiczeniom na fantomach oraz wykorzystaniu urządzenia AED udało się przełamać opór i strach niektórych studentów przed podjęciem tych działań.

 Największe zainteresowanie w czasie wizyty wzbudzała możliwość wejścia do pomieszczeń zwykle niedostępnych ludziom postronnym, takich jak np. centrum zarządzania. Studenci obejrzeli też pojazdy, którymi strażacy jeżdżą do gaszenia pożarów, oraz mieli okazję poczuć się jak funkcjonariusz straży pożarnej przymierzając odzież wyjazdową, w tym osprzęt. Studenci AMiSNS byli także świadkami alarmowego podjęcia działań wyjazdowych na zdarzenie. Wywołało to wiele emocji, gdyż nieoczekiwanie studenci znaleźli się w samym centrum działań.

Wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu była niesamowitym wydarzeniem, które studenci z pewnością będą wspominać jako wartościowy, ale przede wszystkim praktyczny, element poznawania zagadnień bezpieczeństwa publicznego. 

Niebagatelną rolę odegrali zarówno w samym szkoleniu, ale także kształtowaniu wizerunku Straży Pożarnej, funkcjonariusze tej formacji, którzy z ogromnym zaangażowaniem, przyjaźnią i cierpliwością zajęli się grupą około 50 studentów AMiSNS w Elblągu. 

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie!

 

 dr Izabela Sękowska