International Film Festival in Olsztyn PRISON MOVIE w murach Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

W dniu 4 marca 2023 r. na zaproszenie dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotra Kulikowskiego  International Film Festival in Olsztyn  PRISON MOVIE zawitał w mury Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Spotkanie poprowadziła Pani mjr Magdalena Socha Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. W trakcie spotkania Pani Major zaprezentowała filmy ukazujące oddziaływania penitencjarne w ramach programów resocjalizacyjnych, które stanowiły punkt wyjścia do  dyskusji na temat  skuteczności i efektywności procesu readaptacji skazanych. Profile osobowości postaci filmowych posłużyły natomiast do rozmowy o autentyczności przeżyć bohaterów i skuteczności ich indywidualnego procesu resocjalizacji.

Ukazane prace filmowe oraz podejmowana w nich tematyka spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności studenckiej co spowodowało ożywioną dyskusję na temat  specyfiki i warsztatu pracy wychowawcy penitencjarnego, jego roli i znaczeniu w procesie resocjalizacji.

Zważywszy na różnorodność tematyki i niecodzienny obraz oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w warunkach izolacji penitencjarnej jesteśmy przekonani, że każdy z uczestników spotkania znalazł coś dla siebie. Ponadto co bardzo ważne wydarzenie dało możliwość studentom skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktycznym wymiarem działań Służby Więziennej udowadniając po raz kolejny, że wolność jest uniwersalną wartością, a człowiek ze swoją narracją z samym sobą i otoczeniem może stanowić motyw przewodni Festiwalu.

Pokaz filmów poprzedziło spotkanie z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Elblągu przybliżające studentom uczelni specyfikę służby w formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna .

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »