PRAKTYKI ZAWODOWE

regulamin praktyk – pobierz plik
uchwała senatu – efekty uczenia – pobierz plik
zaświadczenie NNW i OC – pobierz plik
zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk – pobierz plik
zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki – pobierz plik
zał. 3 Dziennik praktyk zawodowych IV sem. – pobierz plik
zał. 4 Dziennik praktyk zawodowych V sem. – pobierz plik
zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach – pobierz plik
zał. 8 Arkusz hospitacji praktyki – pobierz plik

regulamin praktyk – pobierz plik
uchwała senatu – efekty uczenia – pobierz plik
zaświadczenie NNW i OC – pobierz plik
zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk – pobierz plik
zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki – pobierz plik
zał. 3 Dziennik praktyk zawodowych III sem. – pobierz plik
zał. 4 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach – pobierz plik
zał. 6 Arkusz hospitacji praktyki – pobierz plik