PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin praktyk – pobierz plik
zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk – pobierz plik
zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki – pobierz plik
zał. 3 Dziennik praktyk zawodowych – pobierz plik
zał. 4 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach – pobierz plik