EFEKTY UCZENIA

Efekty uczenia się dla kierunku studiów I stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem POWzOD – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z psychopedagogiką POWzPP – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogika resocjalizacyjna z psychopedagogiką PRzPP – pobierz plik

Efekty uczenia się dla kierunku studiów II stopnia obowiązujący od 1.10.2019 r. – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami terapii pedagogicznej POWzTP – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej PR – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogiki pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi PPzZZ – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego EOzBP – pobierz plik

Matryca efektów uczenia w zakresie pedagogiki zdrowia z podstawami żywienia PZzPŻ – pobierz plik