PRAKTYKI ZAWODOWE

regulamin praktyk – obowiązuje od 1.10.2019 – pobierz plik
załacznik nr 1 – Zatwierdzenie miejsca praktyk – obowiązuje od 1.10.2019 – pobierz plik
załacznik nr 2 – Umowa o realizację praktyki – obowiązuje od 1.10.2019 – pobierz plik
załacznik nr 4 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki – obowiązuje od 1.10.2019 – pobierz plik

dziennik praktyk POWzOD I stopień 1.10.2021 – pobierz plik
dziennik praktyk POWzPP I stopień 1.10.2021 – pobierz plik
dziennik praktyk PRzPP I stopień 1.10.2021 – pobierz plik
dziennik praktyk PR II stopień 1.10.2021 – pobierz plik

dziennik praktyk POWzTP II stopień 1.10.2019 – pobierz plik