PRAKTYKI ZAWODOWE

Regulamin praktyk – pobierz plik
zał. 1 Kwestionariusz oceny miejsca praktyk – pobierz plik
zał. 2 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyki zawodowej – pobierz plik
zał. 3 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki – pobierz plik
zał. 4 Dziennik praktyki zawodowej – pobierz plik
zał. 5 Arkusz hospitacji praktyki zawodowej – pobierz plik
zał. 6. Ankieta studencka dotycząca realizacji praktyk – pobierz plik