DO POBRANIA

Kwestionariusz Ryzyka dotyczący ryzyka w sporcie – ADC 07 – Adaptations of Makarowskis Stimulating and Instrumental Risk

REAKCJE NA STRES EPIDEMII WYBRANI UCZESTNICY BADANIA

OPIS BADANIA JAK SOBIE RADZISZ ZE STRESEM EPIDEMII

Katalog dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w dobie COVID – 19 wydany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki

rezygnacja ze studiów

informacja na temat warunkowego zezwolenia na studiowanie

wniosek o wymianę legitymacji studenckiej

wniosek o warunkowe zezwolenie

wniosek o powtarzanie roku

wniosek o urlop od zajęć

wniosek o wznowienie studiów

wniosek o przeniesienie z innej uczelni

karta obiegowa