WYNIKI EWALUACJI ZAJĘĆ

EWALUACJA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA 2021/2022 SEMESTR LETNI

W ewaluacji uczestniczyli studenci I, II, III roku psychologii. Łącznie ankiety ewaluacyjne wypełniło 76 studentów, w tym: 20 osób z I roku; 25 osób z II roku; 31 osób z III roku.

Ocenie poddani zostali wszyscy wykładowcy (20 osób) i wszystkie zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2021-2022 na kierunku psychologia.

Średnia ocen wykładowców: 4,67

Najniższa ocena wykładowcy: 4,06

Najwyższa ocena wykładowcy: 4,96

Najwyżej ocenieni wykładowcy: dr Magdalena Połom 4,96 ; dr Ryszard Makarowski 4,96; dr Magdalena Spryszyńska 4,93; mgr Agnieszka Rogalska, 4,92

Ocena pracy Dziekanatu: 4,73

Ocena organizacji zajęć: 4,01

Satysfakcja ze studiowania na AMiSNS: 4,24

Najczęściej zgłaszane przez studentów uwagi:

– zimno w salach

– zjazdy co tydzień

Ewaluacji poddani zostali wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na obydwu rocznikach na kierunku psychologia w semestrze letnim 2020-2021. Wszystkie zajęcia w ocenianym okresie prowadzone były on-line ze względu na pandemię COVID-19

Studenci oceniali między innymi: czy wykładowca utrzymywał z grupą regularny kontakt na odległość; czy zajęcia realizował sumiennie i zgodnie z planem; czy udostępniał on-line materiały dydaktyczne; czy przejawiał życzliwy stosunek do studentów.

Zbiorcza średnia ocen dla wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku psychologia w ocenianym okresie przedstawia się następująco:

Ocena stopnia w jakim zajęcia wzbogaciły wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką: 4,72

Ocena stopnia przygotowania i udostępniania przez wykładowców materiałów do zajęć on-line: 4,85

Ocena stopnia, w jakim wykładowcy jasno określili wymagania i sprawiedliwie oceniali studentów; 4,80

Ocena życzliwości wykładowców wobec studentów: 4,92

Ocena sumienności wykładowców i realizowania zajęć zgodnie z planem: 4,80

Ocena utrzymywania ze studentami regularnego kontaktu na odległość w ramach prowadzonych zajęć: 4,86

Najwyżej oceniani wykładowcy na kierunku psychologia w semestrze letnim 2020-2021 (średnia ocen równa lub wyższe 4.80) w kolejności alfabetycznej:

mgr Anna Badaszek (4,92),

mgr Paweł Iwankowski (4,85),

mgr Karolina Lasota-Mincewicz (4,80),

dr Magdalena Lemska (4,96),

dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka (4,90),

dr Ryszard Makarowski, prof. EUH-E (4,98),

dr Anna Skuzińska (4,99),

dr Magdalena Spryszyńska (5,00).

Średnia ocen wszystkich wykładowców na kierunku: 4,61

Ocena pracy dziekanatu : 4,83

Ocena organizacji zajęć: 4,22

Satysfakcja ze studiowania na EUH-E: 4,50

 

Uwagi studentów:

Życzę uczelni jak najwięcej takich wykładowców jak Pan P.Iwankowski oraz jak pani dr A.Skuzińska, pełne zaangażowanie od pierwszych godzin wykładowych oraz ćwiczeniowych. Materiały oraz zajęcia zawsze na czas! Ciekawe i różnorodne przeprowadzenie zajęć mimo takiej odległości.

Ewaluacji poddani zostali wszyscy wykładowcy prowadzący zajęcia na obydwu rocznikach na kierunku psychologia w semestrze zimowym 2020-2021. Wszystkie zajęcia w ocenianym okresie prowadzone były on-line ze względu na pandemię COVID-19

Studenci oceniali między innymi: czy wykładowca utrzymywał z grupą regularny kontakt na odległość; czy zajęcia realizował sumiennie i zgodnie z planem; czy udostępniał on-line materiały dydaktyczne; czy przejawiał życzliwy stosunek do studentów.

Zbiorcza średnia ocen dla wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku psychologia w ocenianym okresie przedstawia się następująco:

Ocena stopnia w jakim zajęcia wzbogaciły wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką: 4,46

Ocena stopnia przygotowania i udostępniania przez wykładowców materiałów do zajęć on-line: 4,66

Ocena stopnia, w jakim wykładowcy jasno określili wymagania i sprawiedliwie oceniali studentów: 4,69

Ocena życzliwości wykładowców wobec studentów: 4,87

Ocena sumienności wykładowców i realizowania zajęć zgodnie z planem: 4,83

Ocena utrzymywania ze studentami regularnego kontaktu na odległość w ramach prowadzonych zajęć: 4,71

Najwyżej oceniani wykładowcy na kierunku psychologia w semestrze zimowym 2020-2021 (średnia ocen równa lub wyższa 4.80) w kolejności alfabetycznej:

Mgr Anna Badaszek (4,95)

Dr Miłosz Kaczyński (4,92)

Dr Magdalena Połom (4,93)

Dr Magdalena Spryszyńska (4,97)

Dr Ryszard Makarowski (4,99)

Średnia ocen wszystkich wykładowców na kierunku: 4,70

Ocena pracy dziekanatu : 4,29

Ocena organizacji zajęć: 4,52

Satysfakcja ze studiowania na EUH-E: 4,60

Zajęcia w semestrze letnim 2019-2020 na kierunku psychologia były zrealizowane online.

Poniższa ocena pracy Wykładowców i Dziekanatu WAINS uwzględnia między innymi takie aspekty zajęć prowadzonych na odległość jak: przygotowywanie i udostępnianie przez wykładowców materiałów dla studentów on-line oraz utrzymywanie regularnego kontaktu na odległość ze studentami.

Najwyższą ocenę otrzymali Wykładowcy: dr Magdalena Spryszyńska (4.99), dr Anna Skuzińska (4,96), mgr Anna Badaszek (4,92), dr Magdalena Lemska (4,90). Gratulujemy i dziękujemy! Najniższa ocena: 4,51.

Bardzo wysoko oceniona też została praca Pań z Dziekanatu WAiNS (4,84). Organizację studiów oceniono na 4,42 a zadowolenie ze studiowania na EUHE na 4,58.

Wszystkim studentom psychologii biorącym udział w ewaluacji bardzo dziękujemy!

W ewaluacji w semestrze zimowym 2019-2020 uczestniczyło 36 studentów I semestru studiów zaocznych psychologii. Studenci ocenili w skali 1 – 5:

satysfakcję ze studiowania na EUH-E

4,69

pracę Dziekanatu WAiNS

4,76

 

organizację studiów

4,43

 

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra ocena pracy Dziekanatu WANiS !!

Zgłoszone uwagi dotyczące organizacji zajęć dotyczyły zbyt częstych zjazdów, zbyt późnego kończenia zajęć w niedziele – co utrudnia powrót do domu osobom dojeżdżającym, oraz bardziej równomiernego rozłożenia godzinowego zajęć.

Ocenie poddano wszystkich wykładowców pracujących ze studentami I roku.

Oceny uzyskane przez wykładowców (w skali 1 – 5) wahały się od 3,28 do 4,95. Najwyżej ocenionym wykładowcą jest Pani dr Magdalena Spryszyńska określona przez studentów jako „cudowny wykładowca”. Gralulacje dla Pani Doktor!

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 została przeprowadzona ewaluacja pracy Dziekanatu WANiS. Studenci mieli możliwość ocenić pracę Pań związaną z ich obsługą oraz uzasadnić swój wybór. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość doskonalenia obsługi studentów. W badaniu wzięło udział 65 studentów. Ankieta była anonimowa a udział w niej dobrowolny.

wynik ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS semestr zimowy 2020/2021 – pobierz plik
wynik ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS semestr zimowy 2021/2022 – pobierz plik

wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS (semestr zimowy 2023/2024) – pobierz plik