ZASADY DYPLOMOWANIA

Procedura antyplagiatowa.

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym student składający pracę dyplomową zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie uczelni:
pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AMiSNS z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej – pobierz plik
pozostałe warunki co do dokumentacji wymaganej do złożenia pracy dyplomowej – pobierz plik

Dokumentacja wymagana do złożenia pracy dyplomowej.

Studenci składający pracę dyplomową zobowiązani są do złożenia w dziekanacie uczelni:
pracy dyplomowej w wersji drukowanej zaakceptowanej przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora – w 3 egzemplarzach: jeden egzemplarz w twardej oprawie, dwa egzemplarze w miękkiej oprawie – termobindowane, z czego jeden egzemplarz (do akt) dwustronnie drukowany, do którego należy wkleić nośnik, o którym mowa w pkt 2, na którym jest wersja elektroniczna pracy
pracy dyplomowej na nośniku CD-R lub DVD tak, aby tekst zapisany w tym pliku był możliwy do skopiowania i wklejenia przy użyciu programu WORD oraz PDF – nośnik powinien być trwale opisany przez studenta: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy oraz zaakceptowany przez promotora poprzez umieszczenie słowa „akceptuję”, daty i podpisu promotora
oświadczenia autora pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUHE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie procedury antyplagiatowej
cztery fotografie o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 karty obiegowej (pobranej uprzednio z dziekanatu).