PRAKTYKI ZAWODOWE

Dokumentacja praktyki zawodowej na kierunku psychologia jest dostępna dla zalogowanych studentów na platformie MOODLE, w zakładce kierunku:

PSYCHOLOGIA – PRAKTYKI. Zapraszamy zainteresowanych studentów.