WYNIKI EWALUACJI ZAJĘĆ

wyniki ewaluacja zajęć 2021/2022

wyniki ewaluacji zajęć 2018/2019

wyniki ewaluacji zajęć 2017/2016

wyniki ewaluacji zajęć 2016/2015