SYLABUSY

Sylabusy 2023/2024 – pobierz

Sylabusy 2022/2023 – pobierz

Biofizyka 2022/2023 – pobierz

Biofizyka 2023/2024 – pobierz

Etyka lekarska 2022/2023 – pobierz

Etyka lekarska 2023/2024 – pobierz

Genetyka 2022/2023 – pobierz 

Biologia molekularna 2022/2023 – pobierz 

Podstawy genetyki i biologii molekularnej 2023/2024 – pobierz

Embriologia 2022/2023 – pobierz

Embriologia 2023/2024 – pobierz

Informatyka i biostatystyka 2022/2023 – pobierz

Histologia 2022/2023 – pobierz

Histologia 2023/2024 – pobierz

Socjologia medycyny 2022/2023 – pobierz

Socjologia medycyny 2023/2024 – pobierz

Anatomia 2022/2023 – pobierz 

Anatomia 2023/2024 – pobierz

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 2022/2023 – pobierz 

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 2023/2024 – pobierz

Biochemia z elementami chemii 2023/2024  – pobierz

Fizjologia 2023/2024 – pobierz 

Zdrowie publiczne, higiena i epidemiologia 2023/2024 – pobierz 

Historia medycyny 2023/2024 – pobierz 

Elementy profesjonalizmu i komunikacja medyczna 2023/2024 – pobierz 

Kurs ultrasonografii  2023/2024 – pobierz 

Wychowanie fizyczne 2023/2024 – pobierz

Język angielski 2023/2024 – pobierz

Prawo medyczne 2023/2024 – pobierz

Biostatystyka 2023/2024 – pobierz 

Psychologia lekarska 2023/2024 – pobierz

Wychowanie fizyczne 2022/2023 – pobierz 

Opieka nad chorym 2023/2024 – pobierz

Histologia i cytofizjologia 2023/2024 – pobierz