SYLABUSY

Biofizyka – pobierz

Etyka lekarska – pobierz

Biologia molekularna – pobierz

Embriologia – pobierz

Genetyka – pobierz

Informatyka i biostatystyka – pobierz

Histologia – pobierz

Socjologia medycyny – pobierz

Anatomia – pobierz

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – pobierz