KOŁA NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWO

Opiekun Koła Naukowego: Tomasz Gaweł – gewet69@o2.pl wykładowca AMiSNS, profesjonalny prywatny detektyw. 

Przewodnicząca Koła BW- Alicja Grzywińska, studentka BW, kontakt – alicjoo8@o2.pl.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego AMiSNS w Elblągu koncentruje się wokół tematów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym RP.

Zadania z tym związane realizowane są na bazie doświadczeń zgromadzonych przez służby mundurowe oraz specjalne RP.

W ramach funkcjonowania KN studenci pogłębiają wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia między innymi poprzez spotkania z przedstawicielami służb specjalnych, służb mundurowych, weteranów wojennych jak i udział w konferencjach naukowych i sympozjach. 

Zapraszamy Studentów, chcących włączyć się w działalność Koła Bezpieczeństwo.

W dniu 24.03.2023 r. Koło Naukowe Bezpieczeństwo uczestniczyło w Dniu

otwartym AMiSNS. Studenci Koła przygotowali prelekcję na temat:

Zabezpieczanie śladów na miejsc zdarzenia.

Dodatkowo zaprezentowano walizkę kryminalistyczną służącą do zabezpieczanie 

śladów daktyloskopijnych oraz mechanoskopijnych.

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2023/2024 (semestr zimowy)

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr letni)

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr zimowy)

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2021/2022 (semestr zimowy)