INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE

Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukowego za rok 2022/2023 r. (semestr letni)

Statut Interdyscyplinarnego koła naukowego

Decyzja Rektora o ustanowieniu koła